Kiểm tra tình trạng thị thực
Visa Việt Nam ×

 Hiệu chỉnh dịch
VietnamVisa.org.vn
Hỗ trợ 8:00 - 22:00 (GMT + 7)

Những thay đổi mới trong chính sách nhập cư của Việt Nam sẽ có hiệu lực từ tháng 7 2020

tháng sáu 02, 2020

Luật nhập cư có tên 51/2019 / QH14 do Quốc hội Việt Nam ban hành sẽ được áp dụng từ 01 tháng bảy 2020. Có thể nói rằng một số thay đổi sẽ tạo điều kiện thích hợp và tốt cho phát triển du lịch và đầu tư kinh doanh. Quy trình sẽ được minh bạch cho cả người thực hiện và người thực hiện. Nếu bạn là người nước ngoài đang làm việc hoặc chỉ đi du lịch tại Việt Nam, bạn nên dành thời gian để tìm hiểu những điểm này.

Con số 1: Thay đổi visa du lịch (DL)

Tất cả thị thực du lịch sẽ được cấp 1 hiệu lực tháng kể từ ngày nhập cảnh của bạn. Nếu bạn có 3 visa tháng và bạn muốn ở lại lâu hơn trong 3 tháng, bạn phải gia hạn visa. Thay đổi này được coi là bước phù hợp để giảm thiểu người nước ngoài đã từng làm việc bất hợp pháp tại Việt Nam theo thị thực du lịch.

Con số 2: Mục đích của thị thực có thể được thay đổi

Trong quá khứ, nếu bạn muốn thay đổi mục đích của thị thực từ khách du lịch sang kinh doanh, Bạn nên rời khỏi Việt Nam và sử dụng visa mới với mục đích mới để quay lại. Mãi đến khi 01 tháng bảy 2020 Quá trình sẽ diễn ra tại Việt Nam với các điều kiện sau,

+ Tài liệu cho thấy nhà đầu tư hoặc đại diện của một tổ chức nước ngoài đầu tư vào Việt Nam

+ Tài liệu cho thấy mối quan hệ như cha, mẹ, người vợ, chồng con

+ Giấy phép lao động hoặc hợp đồng lao động của nhà tài trợ kinh doanh tại Việt Nam

+ Chủ sở hữu giấy phép lao động sử dụng visa điện tử để vào Việt Nam

Con số 3: Những thay đổi về thị thực đầu tư

Có 4 loại hình đầu tư dựa trên tỷ lệ góp vốn trực tiếp tại Việt Nam.

Ký tên Góp vốn Tối đa của Visa Tối đa của TRC
ĐT1 100 tỷ đồng LÊN 5 năm 10 năm
ĐT2 Từ 50 đến 100 tỷ đồng 5 năm 5 năm
ĐT3 Từ 3 đến 50 tỷ đồng 3 năm 3 năm
ĐT4 Dưới 3 tỷ đồng 12 tháng Không đề cập đến

Con số 4: Quy định về Thẻ tạm trú (TRC)

Dưới đây là một số thay đổi bạn cần lưu ý:

+ Thời hạn hiệu lực của thẻ tạm trú ngắn hơn thời gian còn lại của hộ chiếu ít nhất 30 ngày.

+ Thẻ tạm trú có ký hiệu DT1 có giá trị không quá 10 năm.

+ Thẻ tạm trú có ký hiệu Ng3, LV1, LV2, LS, DT2 và DH có giá trị không quá 05 năm.

+ Thẻ tạm trú có ký hiệu NN1, NN2, ĐT3, TT có giá trị không quá 03 năm.

+ Thẻ tạm trú có ký hiệu LD1, LD2 và PV1 có giá trị không quá 2 năm.

Bài viết liên quan

Vịnh Hạ Long

Gia hạn visa tại Việt Nam

Có sẵn cho:

1 tháng: $55
(Người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam theo diện miễn thị thực, thị thực điện tử hoặc thị thực du lịch từ ngày 1 tháng 3, 2020 được gia hạn lưu trú tự động cho đến ngày 31 tháng 3, 2021 và có thể rời Việt Nam mà không cần xin gia hạn lưu trú)

Thời gian xử lý: 5-10 ngày làm việc