Kiểm tra tình trạng thị thực
Visa Việt Nam ×

 Hiệu chỉnh dịch
VietnamVisa.org.vn
Hỗ trợ 8:00 - 22:00 (GMT + 7)

Vịnh Hạ Long

Gia hạn visa tại Việt Nam

Có sẵn cho:

1 tháng: $65
(cho tiếng Trung và Lào, Campuchia: 15 ngày)

Thời gian xử lý: 5-10 ngày làm việc