Kiểm tra tình trạng thị thực
Visa Việt Nam ×

 Hiệu chỉnh dịch
VietnamVisa.org.vn
Hỗ trợ 8:00 - 22:00 (GMT + 7)

KIỂM TRA TÌNH TRẠNG VISA

Vui lòng điền vào mẫu đơn trực tuyến để kiểm tra tình trạng thị thực của bạn với đại lý sống của chúng tôi qua email hoặc Đăng nhập tại đây.

Vịnh Hạ Long

Gia hạn visa tại Việt Nam

Có sẵn cho:

1 tháng: $65
(cho tiếng Trung và Lào, Campuchia: 15 ngày)

Thời gian xử lý: 5-10 ngày làm việc