Kiểm tra tình trạng thị thực
Visa Việt Nam ×

VietnamVisa.org.vn

ĐSQ Việt Nam tại Hoa Kỳ

Liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ là cách truyền thống để xin visa vào Việt Nam.

Thông tin Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ

Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ là đại diện chính thức để giao tiếp Chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ. Các thông tin chủ yếu về Đại sứ quán Việt Nam ở Hoa Kỳ và hỏi cách làm visa tại đó như sau:

Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ
Add: 1233 20th Street N.W, Suite 400, Washington D.C.20036
Tel: +001-202-8610737
Số fax: +001-202-8610917 ; 8611297
E-mail: [email protected] [email protected]/

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Texas, Hoa Kỳ
Add: 5251Westheimer Road, Suite 1100, Houston, Texas 77056
Tel: +001-713.850.1233; 7138771326; 7138400096
Số fax: +001-713.871.0312; 7138100159
E-mail: [email protected]

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco, Hoa Kỳ
Add: 1700 California Street, Suite 580, San Francisco, CA 94109
Tel: +1-0415-922-1707
Số fax: +1-0415-922-1848
E-mail: [email protected]

Công dân hoặc cư trú tại Hoa Kỳ có thể chọn một trong hai tùy chọn bên dưới để nộp đơn xin visa vào Việt Nam:

+ Một, áp dụng visa Việt Nam trực tiếp tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ

+ Hai, áp dụng visa Việt Nam khi đến nếu bạn đi du lịch đến Việt Nam bằng đường hàng không và không có đủ thời gian để đi đến Đại sứ quán. Trong trường hợp bạn muốn để có được thị thực dán tem tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, tôi yêu cầu cơ quan quý vị nộp đơn visa khi nhập cảnh để hỗ trợ tốt hơn.

Việt Nam Visa từ Hoa Kỳ