Kiểm tra tình trạng thị thực
Visa Việt Nam ×

VietnamVisa.org.vn
Hỗ trợ 8:00 - 22:00 (GMT + 7)

Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand

Liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand là cách truyền thống để xin visa vào Việt Nam.

Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand là đại diện chính thức để giao tiếp Chính phủ Việt Nam và New Zealand. Các thông tin chủ yếu về Đại sứ quán Việt Nam ở New Zealand và làm thế nào để xin visa tại đó như sau:

Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand
Add: Cấp độ 21 Đại Plimmer Tháp, 2-6 Gilmer Terrace, Wellington 6011
Tel: 64-4-473 5912
Số fax: 64-4-473 5913
E-mail: [email protected]

Công dân hoặc cư dân ở New Zealand có thể chọn một trong hai tùy chọn bên dưới để nộp đơn xin visa vào Việt Nam:

+ Một, áp dụng visa Việt Nam trực tiếp tại Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand

+ Hai, áp dụng visa Việt Nam khi đến nếu bạn đi du lịch đến Việt Nam bằng đường hàng không và không có đủ thời gian để đi đến Đại sứ quán. Trong trường hợp bạn muốn để có được thị thực dán tem tại Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand, tôi yêu cầu cơ quan quý vị nộp đơn visa khi nhập cảnh để hỗ trợ tốt hơn.