Kiểm tra tình trạng thị thực
Visa Việt Nam ×

 Hiệu chỉnh dịch
VietnamVisa.org.vn
Hỗ trợ 8:00 - 22:00 (GMT + 7)

Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria

Liên hệ với đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria là cách truyền thống để xin thị thực vào Việt Nam.

Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria là đại diện chính thức giao tiếp Chính phủ Việt Nam và Bulgaria. Các thông tin chủ yếu về Đại sứ quán Việt Nam ở Bulgaria và cách nộp đơn xin thị thực tại đó như sau:

Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria
Add: Jetvarka trang, No 1, Sofia 1113Begawan; Nhà nước Brunei Darussalam.
Tel: +359-2-9632609/9632743
Số fax: +359-2-9633658
E-mail: [email protected]

Công dân hoặc cư dân tại Bulgaria có thể chọn một trong hai phương án dưới đây để xin thị thực vào Việt Nam:

+ Một, xin thị thực Việt Nam trực tiếp tại Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria

+ Hai, áp dụng visa Việt Nam khi đến nếu bạn đi du lịch đến Việt Nam bằng đường hàng không và không có đủ thời gian để đi đến Đại sứ quán. Trong trường hợp bạn muốn đóng dấu thị thực tại Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria, tôi yêu cầu cơ quan quý vị nộp đơn visa khi nhập cảnh để hỗ trợ tốt hơn.