Kiểm tra tình trạng thị thực
Visa Việt Nam ×

 Hiệu chỉnh dịch
VietnamVisa.org.vn
Hỗ trợ 8:00 - 22:00 (GMT + 7)

Đại sứ quán Việt Nam tại Áo

Liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Áo là cách truyền thống để xin visa vào Việt Nam.

Đại sứ quán Việt Nam tại Áo là đại diện chính thức giao tiếp Chính phủ Việt Nam và Áo. Các thông tin chủ yếu về Đại sứ quán Việt Nam ở Áo và cách nộp đơn xin thị thực tại đó như sau:

Đại sứ quán Việt Nam tại Áo
Add: Felix Mottl-Str. 20A-1190 Vienna.
Tel: +43-1-3680755
Số fax: +43-1-3680754
E-mail: [email protected]; [email protected]

Công dân hoặc cư trú tại Áo có thể chọn một trong hai phương án dưới đây để xin thị thực vào Việt Nam:
+ Một, nộp đơn xin thị thực Việt Nam trực tiếp tại Đại sứ quán Việt Nam tại Áo
+ Hai, áp dụng visa Việt Nam khi đến nếu bạn đi du lịch đến Việt Nam bằng đường hàng không và không có đủ thời gian để đi đến Đại sứ quán. Trong trường hợp bạn muốn đóng dấu thị thực tại Đại sứ quán Việt Nam tại Áo, tôi yêu cầu cơ quan quý vị nộp đơn visa khi nhập cảnh để hỗ trợ tốt hơn.