Kiểm tra tình trạng thị thực
Visa Việt Nam ×

 Hiệu chỉnh dịch
VietnamVisa.org.vn
Hỗ trợ 8:00 - 22:00 (GMT + 7)

Vietnamese Embassy in Guadeloupe

Contacting the Vietnamese embassy in Guadeloupe is the traditional way to apply for a visa to Vietnam.

Embassy of Vietnam in Guadeloupe: Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng không có Đại sứ quán Việt Nam/Consulate in Guadeloupe at the present. Vui lòng liên hệ Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Việt Nam Việt Nam ở các nước khác trong giờ làm việc đối với vấn đề visa.

Citizens or residents in Guadeloupe can choose one of two options below to apply for a visa to Vietnam:

+ Một, áp dụng visa Việt Nam trực tiếp tại Đại sứ quán Việt Nam ở các nước khác.

+ Hai, áp dụng visa Việt Nam khi đến nếu bạn đi du lịch đến Việt Nam bằng đường hàng không và không có đủ thời gian để đi đến Đại sứ quán. Trong trường hợp bạn muốn để có được thị thực dán tem tại Đại sứ quán Việt Nam, tôi yêu cầu cơ quan quý vị nộp đơn visa khi nhập cảnh để hỗ trợ tốt hơn.