Kiểm tra tình trạng thị thực
Visa Việt Nam ×

 Hiệu chỉnh dịch
VietnamVisa.org.vn
Hỗ trợ 8:00 - 22:00 (GMT + 7)

Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil

Liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil là cách truyền thống để xin visa vào Việt Nam.

Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil là đại diện chính thức để giao tiếp Chính phủ Việt Nam và Brazil. Các thông tin chủ yếu về Đại sứ quán Việt Nam ở Brazil và hỏi cách làm visa tại đó như sau:

Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil
Add: SHIS QI 9 Conj.10 Nhà 1, Lago Sul, Brasilia / DF. MOBILE: 71625100
Tel: +55-61-33645876/+55-61-32487268
Số fax: +55-61-33645836
E-mail: [email protected]

Công dân hoặc cư dân ở Brazil có thể chọn một trong hai tùy chọn bên dưới để nộp đơn xin visa vào Việt Nam:

+ Một, áp dụng visa Việt Nam trực tiếp tại Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil

+ Hai, áp dụng visa Việt Nam khi đến nếu bạn đi du lịch đến Việt Nam bằng đường hàng không và không có đủ thời gian để đi đến Đại sứ quán. Trong trường hợp bạn muốn để có được thị thực dán tem tại Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil, tôi yêu cầu cơ quan quý vị nộp đơn visa khi nhập cảnh để hỗ trợ tốt hơn.